Aleksandar Djaja
 
 
 

Tekstovi Aleksandra Đaje, objavljeni u nedeljniku "Pečat"
Autor je od 18. jula 2008. godine i 21-og broja nedeljnika "Pečat"
počeo redovno da objavljuje svoje tekstove.

TEKSTOVI U PDF FORMATU

       
       
 

Tekstovi nastali u periodu od novembra 1997. do avgusta 2002. Predstavljaju izbor od preko 200 tekstova koje je Aleksandar Đaja objavio u dnevnom listu „Borba“, kao autor kolumne: „I to nam se dešava“.

TEKSTOVI U PDF FORMATU

       
       
 

Tekstovi Aleksandra Djaje, objavljeni u časopisu "Drama".

TEKSTOVI U PDF FORMATU

       
       
  Izabrane drame III, Miladina Ševarlića - predgovor Aleksandar Đaja

Dramaturška analekta, Radomira Putnika - predgovor Aleksandar Đaja

Muzičko pozorište na Terazijama, Svetozara Rapajića - dramaturg Aleksandar Đaja
 
 
 
 
english
utisci
 
Biografija
Pozoriste
Televizija
Esejitika
Galerija
Video
Kontakt
Linkovi