Aleksandar Djaja
 
Tekstovi objavljeni u nedeljniku "Pečat" - NOVO
 
Aleksandar Đaja je od 18. jula 2008. godine i 21-og broja časopisa "Pečat", počeo redovno da objavljuje svoje autorske tekstove.
Za nešto više o ovome kao i tekstove u PDF-u kliknite ovde.
 
tackice
 
Borba, I to nam se dešava, izbor tekstova ( 1997 - 2002 ) :
 
Ovi tekstovi su nastali u periodu od novembra 1997. do avgusta 2002. i predstavljaju izbor od preko 200 tekstova koje je
Aleksandar Đaja objavio u dnevnom listu „Borba“, kao autor kolumne: „I to nam se dešava“... nastavak
 
tackice
 
Tekstovi objavljeni u časopisu "Drama" :
 
U močvari mondijalizma - Drama br. 02
 
Dobro drvo - Drama br.09
 
Hamlet - Drama br. 17
 
I konje ubijaju, zar ne - Drama br. 21
 
 
Druga izdanja:
 
Izabrane drame III, Miladina Ševarlića - predgovor Aleksandar Đaja
 
Dramaturška analekta, Radomira Putnika - predgovor Aleksandar Đaja
 
Muzičko pozorište na Terazijama, Svetozara Rapajića - dramaturg Aleksandar Đaja
 
 
 
 
 
Biografija
Pozoriste
Televizija
Esejitika
Galerija
Kontakt