Aleksandar Djaja
     
Borba, I to nam se dešava, izbor tekstova ( 1997 - 2002 )   članci u PDF-u
     
     

Ovi tekstovi su nastali u periodu od novembra 1997. do avgusta 2002. i predstavljaju izbor od preko 200 tekstova koje je Aleksandar Đaja objavio u dnevnom listu „Borba“, kao autor kolumne: „I to nam se dešava“.

Sami naslovi ovih tekstova, od „Podvučeno žutim“, pa preko „Kako ukinuti gradski saobraćaj“, „Zaustavite Zemlju, hoću da siđem“, „Zlatno tele“, „Sutra ne umire nikad“, „Dadov 40“, „Godine opasnog življenja“, „Od sumraka do svitanja“, „Metak u leđa“, „Jevanđelje po njima“, „Nojeva barka“, itd... nesumnjivo da ukazuju na širok tematski dijapazon kojima se autor u njima bavio.

Po svojoj formi „kratkog metra“, dakle najviše do tri i po, četiri hiljade „karaktera“, oni su, izlazeći jednom nedeljno, oslikavali kako našu društvenu, ekonomsku i političku situaciju, tako i pojave i događaje iz  našeg kulturnog i umetničkog života, a, nadasve, osnovne crte, vrline i mane našeg mentaliteta. Istovremeno, iako u svojoj osnovi esejističkog karaktera, ovi tekstovi Aleksandra Đaje u „Borbinoj“ kolumni „I to nam se dešava“, nisu bežali od dnevne aktuelnosti.

Uvek polazeći od aktuelne društvene, političke ili svake druge situacije u Beogradu, Srbiji ili svetu uopšte, oni su, nadgrađujući taj svoj inicijalni predložak, nastojali da dođu do opšte istine, kako o nama samima, tako i o drugima koji su sa nama u jednom istorijskom trenutku bili po dobru, ali i po zlu, sudbinski povezani.

   
     
nazad
   
 
 
 
Biografija
Pozoriste
Televizija
Esejitika
Galerija
Kontakt